wave coaching

Leven na incest

Levenswiel

In mijn boek ‘De impact van incest op alle levensgebieden’ wordt aan de hand van het Levenswiel beschreven wat de gevolgen (kunnen) zijn van incest. Met het wiel kun je de complete leefsituatie in beeld brengen.

Het Levenswiel mag vrij worden gebruikt: Download Levenswiel

In het boek wordt beschreven hoe je het wiel kunt gebruiken en welke aandachtspunten er (kunnen) zijn. Enkele punten benoem ik hieronder:

  • Het Levenswiel is een mooi instrument als startpunt van een ontwikkelingstraject, als zogenaamde 0-meting. Daarna kan het ook gebruikt worden bij een (tussen)evaluatie.
  • Een ingevuld Levenswiel biedt een basis voor het vaststellen van ontwikkelingsdoelen.
  • Wanneer iemand die seksueel misbruikt is het wiel invult, is het prettig om dat met ondersteuning van de hulpverlener te doen. Enerzijds kan het (te) confronterend zijn en anderzijds helpen vragen om het wiel ‘eerlijk’ in te vullen.
  • Wil je meer handvatten en tips, gebruik dan het boek