wave coaching

Leven na incest

Lezingen & gastlessen

Incest bespreekbaar maken

Incest bespreekbaar maken, dat is nog niet zo gemakkelijk.

Het komt te dichtbij, we kunnen ons er niets bij voorstellen. Toch komt het vaak voor, de cijfers liegen er niet om.

49% van de meisjes en 17% van de jongens komen voor hun achttiende jaar in aanraking met een strafbare vorm van seksueel misbruik.
Van het totale seksueel misbruik, is de dader in 80% van de gevallen een bekende.
Van het totale seksueel misbruik, is de dader in 55% van de gevallen een familielid.

Schokkende cijfers.

Achter die cijfers zitten heftige verhalen. Eindeloze worstelingen, psychische en fysieke klachten, suïcides zelfs. Verhalen van kinderen en van mensen. Verhalen die gehoord moeten worden, serieus genomen moeten worden. Helaas sluiten velen zich hiervoor af, met als gevolg dat slachtoffers zich nog meer in de steek gelaten voelen en dat de hulpverlening vaak onvoldoende is.

Aandacht en bewustwording door lezingen en gastlessen

Om meer aandacht en bewustwording te creëren voor incest en vooral de impact ervan, geef ik lezingen en gastlessen op uitnodiging van organisaties en scholen.

Unieke invulling:

  • theoretisch en praktisch kader
  • persoonlijke invulling
  • maatwerk
  • Levenswiel
  • Mogelijkheid om te combineren met foto-expositie ‘Mijn schaduw in het licht’

Vanuit het perspectief van zowel therapeut als ervaringsdeskundige, geef ik met mijn lezingen een compleet beeld van de gevolgen van incest. Mijn kader van kennis en praktijkervaring, kleur ik in met mijn eigen verhaal zodat de informatie echt gaat leven.

Maatwerk bied ik, door vooraf het gesprek aan te gaan met de organisatie, de organisator van de lezing. Daardoor kunnen specifieke onderwerpen uitgediept worden. Zo heb ik in 2022 voor ‘Perspectief Herstelbemiddeling’ een lezing gehouden over de gevolgen van incest in het familiesysteem. (zie reviews van deelnemers).

Wat ik wil bereiken, is dat hulpverleners meer signalen bij hun patiënten/cliënten/klanten zien en oppakken. Traumabewustzijn is essentieel. Vanuit trauma ontstaat veel ‘onverklaarbaar’ gedrag en daarnaast veel psychische ‘stoornissen’, psychosomatische en fysieke klachten.
Weten hoe je kunt handelen in de omgang met mensen, is belangrijk. Luisteren, doorverwijzen, je begeleiding aanpassen, etc.
Als instrument zet ik het Levenswiel in. Dit is een model waarmee de impact van incest inzichtelijk wordt gemaakt. Tevens kan het Levenswiel in de praktijk worden gebruikt door coaches, therapeuten en andere hulpverleners.

Reviews van Perspectief Herstelbemiddeling

Wat neem ik mee:

Hoe ingewikkeld een systeem om het incest heen is, waarin iedereen zijn eigen rol lijkt in te nemen.
Wat een enorme kracht en moed het vraagt om uit de patronen voortkomend uit de incest te stappen
Hoe alles doordringend de gevolgen van incest zijn op alle levensgebieden.

 Wat heb ik gemist:

Ik vond jouw verhaal compleet. Juist doordat je het  verhaal niet ‘strak omlijnd’ verteld hebt, kwam het verhaal echt binnen. Dank daarvoor!

Wat meegenomen/wat geleerd?

Dat ik in het kader van ‘verwachtingenmanagement’ er sterk rekening mee moet houden dat een slo. niet de verlangde erkenning krijgt.
Ik wil Mariël nogmaals een compliment geven voor de wijze waarop zij dit zeer persoonlijke, gevoelige en ingrijpende verhaal heeft verteld.
Ze heeft (in mijn ogen) ‘haar’ proces met een bepaalde distantie verteld. Vond ik knap, mooi en bruikbaar.

Ik vond het moedig hoe zij erover vertelde en interessant wat ze vertelde, dat iedereen anders reageert en iedereen op een andere manier heeft benaderd. Er is eigenlijk geen blauwdruk.

Ik was graag dieper en langer ingegaan wat dit nu betekent voor een bemiddeling. Wat gebeurt er als wij met een verzoek komen, waar moeten we rekening mee houden of juist aandacht geven. Wij begeven ons in dat systeem. Gelukkig hebben we het wel geraakt aan het einde van haar verhaal. Tevens denk ik dat we het goed doen zoals wij als PH de zaken aanpakken.

Ik vond haar verhaal leerzaam en heb veel respect hoe ze het vertelt.
Het belangrijkste was een opmerking die ze later in de middag maakte: dat wanneer het woord ‘incest’ valt, het stilvalt. Mensen weten niet hoe ze erop moeten reageren. Dus ontzettend belangrijk juist dat we niet wegkijken en erover praten. Dat neem ik mee.

Wat ik heb gemist is tips om om te gaan met slachtoffers van incest. Do’s and dont’s. Maar misschien zijn die er niet in het algemeen te noemen?