wave coaching

Leven na incest

Start boekentoer ‘Mijn schaduw in het licht’

16 november 2020

Het hele weekend voel ik onrust in mijn lijf. ’s Nachts droom ik interviews en boek. Als ik wakker word, duurt het lang voordat ik weer in slaap val. Mijn aandacht schiet alle kanten uit, ik ben voortdurend aan het scrollen op mijn telefoon en woordspelletjes aan het spelen. De week gaat beginnen, ik ben gespannen en nieuwsgierig, analyserend en enthousiast. Kortom: ik heb er zin in. De boekentoer ‘Mijn schaduw in het licht’.

Het eerste bezoek van mijn boekentoer

Vandaag overhandig ik een boek aan Marloes en Frank in ontmoetingscentrum De Buitengaander in Westerhoven. Op de plek waar de expositie plaats zou vinden, kunnen we ondanks de sluiting samen afspreken. Met een kopje thee praten we wat. Marloes en Frank bladeren om beurten door het boek, maar de aandacht gaat toch vooral naar het gesprek met elkaar.

Anderen kunnen zich hieraan optrekken

“Ik vind het mooi om jullie als eerste op mijn toer het boek te geven. Het is fijn hoe jullie mij hebben gesteund”, zeg ik. Marloes en Frank vinden het beiden belangrijk om misbruik aandacht te geven, anderen kunnen zich daar misschien aan optrekken. “Als je zo je nek uitsteekt, verdient dat ondersteuning”, zegt Marloes.

Steun is niet vanzelfsprekend

Het gesprek gaat naar mijn ervaringen van die ochtend. Ik zeg dat ondersteuning en begrip niet vanzelfsprekend zijn. Trajecten om subsidie aan te vragen waren lastig en regeltjes lijken belangrijker dan de inhoud van een project, zo lijkt het. Een voorbeeld is de afwijzing van mijn subsidieaanvraag bij de gemeente Bergeijk die ik vanochtend heb ontvangen. Om 08:06 nota bene. Lekker begin van de week.

Daarna vertel ik dat de plaatsing van mijn interview in de krant is uitgesteld. De redactie is gaan twijfelen, omdat ik heb verteld over de trigger op tweeënveertigjarige leeftijd waardoor mijn misbruikverleden bovenkwam. Ze zijn terughoudend omdat dit als ‘hervonden herinneringen’ kan worden geïnterpreteerd. De krant wil een discussie als in 2017 met Griet Op de Beeck na haar onthulling bij DWDD voorkomen. (Ik heb daarover eerder een blog geschreven: Incest: de oordelen.) De krant wil wat meer achtergrondinformatie inwinnen en dan pas beslissen of het interview wordt gepubliceerd. Hieruit blijkt wel hoe ingewikkeld het onderwerp nog altijd is.

Een fotomomentje

We spreken af dat we volgend jaar in ieder geval de foto-expositie plannen. Frank en Marloes gaan nog met het boek op de foto, onder een schilderij dat zij gemaakt heeft. We sluiten af na een gezellig samenzijn en gaan alle drie weer aan ons werk. Marloes in de Buitengaander, Frank in zijn tuin en ik thuis, achter de laptop om te schrijven.

Nabrander

De eerste dag was bepaald niet zoals ik had verwacht. De subsidieafwijzing en meer nog het gesprek met de journaliste hadden me geraakt. Er zijn veel obstakels om de gevolgen van seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Mensen zijn behoedzaam en regels zijn belangrijk. Het heeft me de hele dag bezig gehouden en ook het schrijven van dit blog lastig gemaakt. Want die terughoudendheid, het toepassen van ‘de regels’, dat zijn juist obstakels. Het zorgt ervoor dat we liever onze mond houden. Dat kan en mag toch niet de bedoeling zijn? Ik wil bereiken dat er geluisterd wordt naar slachtoffers. Ik wil bereiken dat we onze kinderen beter beschermen. Daarvoor is openheid echt nodig. Dat wilde ik toch even kwijt.

Informatie

Het boek ‘Mijn schaduw in het licht’ is te bestellen via deze link of via bol.com. Voor vragen over deze boekentoer, lezingen of coaching/therapie, kun je contact met me opnemen.