wave coaching

Leven na incest

MARIËL MAAKT INCEST BESPREEKBAAR

Ik maak incest bespreekbaar … omdat ik dat belangrijk én noodzakelijk vind. Zien wat niet gezien mag worden, ligt aan de basis van verandering.

Onbekend maakt onbemind, is het gezegde.

Ik heb mijn stem gevonden en gebruik hem op mijn manier.
Door open te zijn over incest, wil ik bereiken dat meer slachtoffers hun stem vinden, meer hulpverleners en meer mensen luisteren en compassie krijgen.

Door open te zijn, geef ik het onderwerp incest woorden, het gebeurt. Incest gebeurt helaas veel te vaak. Het is een zware last om te dragen. Delen, in therapie, door schrijven of anders, helpt.

Eindelijk iemand die me begrijpt

Als ervaringsdeskundige (h)erken ik de impact die incest of seksueel misbruik heeft. “Eindelijk iemand die me begrijpt“, is iets wat nagenoeg alle cliënten na één of twee consulten zeggen.

Naast mijn ervaringsdeskundigheid neem ik een mix aan methoden en technieken mee die ik gedurende jaren van opleiding en leertherapie heb geleerd. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan door het werken met mijn cliënten, sinds 2009, in mijn praktijk.

Incest, seksueel misbruik, jeugdtrauma en burn-out zijn de meest voorkomende problemen waarmee mensen bij mij in de praktijk komen.

Eerlijk, herkenbaar, goed en makkelijk leesbaar

Ik heb het (studie)boek ‘De impact van incest op alle levensgebieden’ geschreven. Dit boek is met veel enthousiasme ontvangen door zowel hulpverleners als lotgenoten vanwege de leesbaarheid en de waardevolle informatie die (h)erkenning geeft. Daarnaast is het met het levenswiel toepasbaar als instrument in de praktijk of als zelfhulpinstrument.

In 2020 heb ik een fotoboek ‘Mijn schaduw in het licht’ uitgegeven. Met prachtige foto’s worden de gevolgen van seksueel misbruik in beeld gebracht. Het raakt, het geeft diepgang, het geeft een ingang tot gesprek.

Ik schrijf ook blogs over diverse onderwerpen en gastblogs over seksueel misbruik en mijn eigen ervaringen voor de website helen van seksueel misbruik en hulpverlening na seksueel misbruik.

 

Werkervaring & opleidingen

Na mijn studie Personeel & Arbeid heb ik 18 jaar gewerkt als HRM-functionaris en manager. Tijdens die jaren heb ik diverse opleidingen gedaan o.a. Post HBO Bedrijfskunde, Prince II projectmanagement.
Door mijn burn-out in 2004 ontwikkelde ik meer interesse in individuele begeleiding en coaching. Ik volgde opleidingen en workshops voor coaching. Na het starten van mijn praktijk, ben ik me blijven verdiepen en nascholen. Veel van mijn cliënten bleken te kampen met (vroegkinderlijk) trauma. Ik heb me met name daarin steeds verder (bij)geschoold.

Een greep uit mijn opleidingen: Academie voor Coaching en Counselling, Breinmanagement, Transformatie Coaching, Master Healer, Regressie Counselling, Reiki Tera Mai Master, Seichem Tera Mai Master, intuïtieve ontwikkeling, Train de trainer Samen Helen en de Verdiepingstraining voor professionals bij Hulpverlening na Seksueel misbruik. Daarnaast heb ik diverse trainingen/workshops gevolgd o.a. op het gebied van systemisch werken (familiesystemen).